Ventilatie debietmeting

Ventilatie debietmeting

Ventilatiesystemen in gebouwen worden vaak geïnstalleerd zonder dat wordt gecontroleerd of het systeem juist is ingeregeld en naar behoren werkt. In veel gebouwen wordt niet voldaan aan de noodzakelijke ventilatiecapaciteit. Ook wordt te vaak hinder ondervonden van de hoeveelheid geluid die het ventilatiesysteem produceert, waardoor de installatie wordt teruggeschakeld of zelfs uitgezet. Indien een systeem niet goed is ingeregeld dan kan dit comfort- en gezondheidsklachten tot gevolg hebben.

Controle inregeling
Wij controleren of de luchtverversing aan de eisen van het Bouwbesluit voldoet. Bij een ventielatiedebietmeting door een medewerker van 1Rgielabel.nl wordt de ventilatiecapaciteit van een systeem met balansventilatie of natuurlijke toevoer en mechanische afzuiging in kaart gebracht. Van elke (mechanische) toevoer en/of afvoer wordt het ventilatiedebiet gemeten. De resultaten van de verschillende metingen worden verwerkt in een helder rapport. Ook kunnen wij installatiebedrijven ondersteunen met het inregelen van het ventilatiesysteem.

Minder energieverlies
Een goed geïnstalleerd en ingeregeld ventilatiesysteem is essentieel voor een gezonde, comfortabele en energiezuinige leefomgeving. In energiezuinige woningen met hoge Rc-waardes en laag temperatuur verwarmingssystemen is het risico op comfortklachten namelijk aanzienlijk als het ventilatiesysteem niet naar behoren werkt. Daarnaast vormen ventilatieverliezen vaak een aanzienlijk aandeel van het totale energieverlies.

De volgende onderdelen worden getest/gecontroleerd:ventilatiecapaciteiten toe- en afvoerpunten;

  • controle capaciteiten ventilatieontwerp/ventilatieschema;
  • controle aanwezige spuiventilatie;
  • controle/berekening verdunningsfactor (De verdunningsfactor is een factor
  • welke bepaalt of er voldoende afstand is tussen de rookgasafvoer en/of
  • ventilatieafvoer en de ventilatietoevoer)

Wilt u advies?

Neem vrijblijvend contact op met Qbus Duurzaam om u te laten informeren over de mogelijkheden van een goed werkend ventilatiesysteem. Wij adviseren en ontzorgen u graag in dit traject.