Subsidies & Fiscale regelingen

Vanuit de EU en de Rijksoverheid wordt duurzaam bouwen stevig gestimuleerd.

Om dit vorm te geven zijn er een aantal regelingen ingesteld waar bedrijven en organisaties aanspraak op kunnen maken. Subsidie is geen doel op zich, maar een stimulans om een aantal duurzame maatregelen in uw nieuw of bestaande gebouw te implementeren. De echte winst zit in de exploitatieperiode, het moment dat u het gebouw gaat gebruiken.

duurzaam-bouwen

Qbus Duurzaam adviseert en begeleidt u bij de gehele aanvraag van één van onderstaande regelingen. Het is van belang dat u tijdig contact opneemt in dit proces om binnen de gestelde termijn (binnen 3 maanden na opdrachtbevestiging) de aanvraag in te dienen.

Vragen over subsidies of fiscale regelingen?

MIA / VAMIL 2022

De MIA (Milieu-Investeringsaftrek) en VAMIL (Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen) zijn fiscale stimuleringsregelingen. Het zijn aparte regelingen die vaak gecombineerd kunnen worden. De regelingen hebben betrekking op investeringen in duurzame technieken die in de Milieulijst 2022 staan vermeld. Kijk hiervoor op de website van het RVO.

De MIA regeling biedt bedrijven en organisaties een fiscaal voordeel bij het investeren in milieuvriendelijke technieken en bedrijfsmiddelen. De investeringsaftrek kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. U betaalt hierdoor minder winstbelasting. Het MIA voordeel komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Het MIA budget voor 2022 bedraagt 144 miljoen.
De Vamil biedt de mogelijkheid om 75% van de milieuvriendelijke investering op een willekeurig moment af te schrijven. Voor de Vamil regeling is 25 miljoen (2022) beschikbaar.

Namens u als bedrijf of instelling verzorgt Qbus Duurzaam de gehele aanvraag en verwerking van de MIA/VAMIL-regeling.

EIA 2022

De EIA (Energie-Investeringsaftrek) biedt bedrijven en organisaties een fiscaal voordeel bij het investeren in energiezuinige technieken, bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Wanneer een ondernemer bijvoorbeeld de bestaande verlichtingsinstallatie wil vervangen voor een LED verlichtingssysteem, kan hiervoor subsidie (fiscaal voordeel) in de vorm van de EIA worden aangevraagd.

Ondernemers kunnen met behulp van deze regeling tot 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Deze regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Het budget voor 2022 is €149 miljoen. Kijk voor de energiezuinige technieken die in aanmerking komen op de website van het RVO.

Namens u als bedrijf of instelling verzorgt Qbus Duurzaam de gehele aanvraag en verwerking van de EIA-regeling.

SDE++ 2022

Met de SDE++ regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie en klimaattransitie) wordt de ontwikkeling van duurzame energievoorzieningen gestimuleerd. Bedrijven én instellingen (non-profit) die hernieuwbare energie gaan produceren of dit al doen, kunnen van deze regeling gebruik maken.

De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en van andere CO2-verlagende technieken. De categorieën betreffen:

  • Hernieuwbare elektriciteit (waterkracht, zon, wind, osmose)
  • Hernieuwbare warmte (WKK)
  • Hernieuwbaar gas (biomassa)
  • CO2-arme warmte
  • CO2-arme productie

Als u een positieve SDE++-beschikking ontvangt, wordt de subsidie toegekend over een periode van maximaal 15 jaar.

De regeling gaat uiterlijk open in juli 2022. Daarnaast wordt gestreefd om deze voor een langere tijd open te stellen tot september 2022. Het totale budget bedraagt € 8 miljard. Begin tijdig met de voorbereiding van uw aanvraag. Kijk op de de website van de RVO voor meer informatie.

Qbus Duurzaam kan namens u (intermediair) de gehele SDE++ aanvraag voor u verzorgen. Neem tijdig contact met ons op om dit SDE++ traject goed voor te bereiden om een gedegen aanvraag in te dienen.

ISDE 2022

De ISDE (Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing) regeling is een financiële ondersteuning voor particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan met deze regeling worden versneld. Particulieren (woningeigenaren) kunnen subsidie aanvragen voor een zonneboiler, (hybride)warmtepomp, isolatiemaatregelen en een aansluiting op het warmtenet. Zakelijke gebruikers (bedrijven) kunnen subsidie aanvragen voor een zonneboiler, warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Het totaalbudget voor ISDE in 2022 is € 228 miljoen.

De ISDE-regeling is voor:

  • Woningeigenaren
  • Zakelijke gebruikers
  • Fabrikanten, leveranciers, bouwbedrijven en installatiebedrijven

Qbus Duurzaam kan namens u (intermediair) als particulier of bedrijf de ISDE regeling voor u verzorgen en aanvragen, zodat aan alle voorwaarden wordt voldaan.

VvE Energiebespaarlening

VvE Energie-
bespaarlening

Verenigingen van Eigenaren (VvE) die willen verduurzamen kunnen gebruik maken van gunstige financiële regelingen. Om de financiële haalbaarheid van duurzame maatregelen te verhogen, kan gebruik worden gemaakt van de VvE Energiebespaarlening via het Nationaal Warmtefonds. 

Hierbij komen een aantal maatregelen zoals led-verlichting,  zonnepanelen,  na-isolatie,  HR++  beglazing  in  aanmerking.  Aan  deze  maatregelen  zijn  een  aantal criteria-eisen verbonden, waarbij Qbus Duurzaam de VvE adviseert om aan de eisen t.a.v. duurzame maatregelen te voldoen. 

Met behulp van een dergelijke lening is het voor VvE’s lucratiever en interessanter om meer draagvlak te creëren onder alle bewoners van de VvE om een duurzame transformatie te realiseren. De business-case voor een duurzame VvE kan hiermee sluitend worden gemaakt. 

Neem voor de mogelijkheden van deze regeling contact op met Qbus Duurzaam. Kijk voor meer informatie op www.warmtefonds.nl.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met Qbus Duurzaam om u te laten informeren over de subsidies en fiscale regelingen. Wij adviseren en ontzorgen u graag in dit traject.