Subsidies & Fiscale regelingen

Vanuit de EU en de Rijksoverheid wordt duurzaam bouwen stevig gestimuleerd.

Om dit vorm te geven zijn er een aantal regelingen ingesteld waar bedrijven en organisaties aanspraak op kunnen maken. Subsidie is geen doel op zich, maar een stimulans om een aantal duurzame maatregelen in uw nieuw of bestaande gebouw te implementeren. De echte winst zit in de exploitatieperiode, het moment dat u het gebouw gaat gebruiken.

duurzaam-bouwen

Qbus Duurzaam adviseert en begeleidt u bij de gehele aanvraag van één van onderstaande regelingen. Het is van belang dat u tijdig contact opneemt in dit proces om binnen de gestelde termijn (binnen 3 maanden na opdrachtbevestiging) de aanvraag in te dienen.

Vragen over subsidies of fiscale regelingen?

MIA / VAMIL 2024

De MIA (Milieu-Investeringsaftrek) en VAMIL (Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen) zijn fiscale stimuleringsregelingen. Het zijn aparte regelingen die vaak gecombineerd kunnen worden. De regelingen hebben betrekking op investeringen in duurzame technieken die in de Milieulijst 2024 staan vermeld. Kijk hiervoor op de website van het RVO.

De MIA regeling biedt bedrijven en organisaties een fiscaal voordeel bij het investeren in milieuvriendelijke technieken en bedrijfsmiddelen. De investeringsaftrek kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. U betaalt hierdoor minder winstbelasting. Het MIA voordeel komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Het MIA budget voor 2024 bedraagt 192 miljoen.
De Vamil biedt de mogelijkheid om 75% van de milieuvriendelijke investering op een willekeurig moment af te schrijven. Voor de Vamil regeling is 25 miljoen (2024) beschikbaar.

Qbus Duurzaam verzorgt namens u als bedrijf of instelling  de gehele aanvraag en verwerking van de MIA/VAMIL-regeling.

EIA 2024

De EIA (Energie-Investeringsaftrek) biedt bedrijven en organisaties een fiscaal voordeel bij het investeren in energiezuinige technieken, bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Wanneer een ondernemer bijvoorbeeld de bestaande verlichtingsinstallatie wil vervangen voor een LED verlichtingssysteem, kan hiervoor subsidie (fiscaal voordeel) in de vorm van de EIA worden aangevraagd.

Ondernemers kunnen met behulp van deze regeling tot 40% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Deze regeling levert u gemiddeld 10% voordeel op. Het budget voor 2024 is €259 miljoen. Kijk voor de energiezuinige technieken die in aanmerking komen op de website van het RVO.

Qbus Duurzzaam verzorgt namens u als bedrijf of instelling de gehele aanvraag en verwerking van de EIA-regeling.

SDE++ 2024

Met de SDE++ regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie en klimaattransitie) wordt de ontwikkeling van duurzame energievoorzieningen gestimuleerd. Bedrijven én instellingen (non-profit) die hernieuwbare energie gaan produceren of dit al doen, kunnen van deze regeling gebruik maken.

De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en van andere CO2-verlagende technieken. De categorieën betreffen:

  • Hernieuwbare elektriciteit (waterkracht, zon, wind, osmose)
  • Hernieuwbare warmte (WKK)
  • Hernieuwbaar gas (biomassa)
  • CO2-arme warmte
  • CO2-arme productie

Als u een positieve SDE++-beschikking ontvangt, wordt de subsidie toegekend over een periode van maximaal 15 jaar.

De regeling gaat naar verwachting open van 10 september 2024 – 10 oktober 2024. Het totale budget bedraagt € 11,5 miljard. Begin tijdig met de voorbereiding van uw aanvraag. Kijk op de de website van de RVO voor meer informatie.

Qbus Duurzaam kan namens u (intermediair) de gehele SDE++ aanvraag voor u verzorgen. Neem tijdig contact met ons op om dit SDE++ traject goed voor te bereiden om een gedegen aanvraag in te dienen.

ISDE 2024

De ISDE (Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing) regeling is een financiële ondersteuning voor particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan met deze regeling worden versneld. Zakelijke gebruikers (bedrijven) kunnen subsidie aanvragen voor een zonneboiler, warmtepomp en voor kleinschalige windturbines.

Het totaalbudget voor ISDE in 2024 is € 600 miljoen.

De ISDE-regeling is voor:

  • Woningeigenaren
  • Zakelijke gebruikers
  • Fabrikanten, leveranciers, bouwbedrijven en installatiebedrijven

Qbus Duurzaam kan namens u (intermediair) als particulier of bedrijf de ISDE regeling voor u verzorgen en aanvragen, zodat aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met Qbus Duurzaam om u te laten informeren over de subsidies en fiscale regelingen. Wij adviseren en ontzorgen u graag in dit traject.