MilieuPrestatie Gebouwen (MPG)

MilieuPrestatie
Gebouwen (MPG)

Vanaf 1 januari 2013 is de MilieuPrestatie-berekening voor Gebouwen en GWW werken (MPG) een verplicht onderdeel van de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Met de MPG berekening wordt de milieubelasting van de toegepaste materialen voor het gebouw in kaart gebracht.

De MPG berekening is verplicht voor woongebouwen en kantoren met een oppervlakte vanaf 100 m2. Qbus Duurzaam verzorgt de MPG berekening voor de omgevingsvergunning graag voor u.

mpg

Tijdens de aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt met behulp van de verplicht aangeleverde MPG berekening gecontroleerd of de beoogde doelstellingen (max. € 0,80/m2 BVO) worden behaald. Hoe lager deze fictieve schaduwkosten per m2 BVO, hoe beter het MPG-resultaat.

De MPG berekening is tegelijkertijd een onderdeel binnen een GPR Gebouw of BREEAM -certificering. Ook voor GPR Gebouw of BREEAM verzorgen wij de gewenste bewijslast.

Vragen over de MilieuPrestatie-berekening?

Toekomst MilieuPrestatie Gebouwen en materialisatie

Als bouwmanagement-, architectenbureau of projectontwikkelaar zult u rekening moeten houden met steeds strenger wordende milieueisen. Deze ontwikkeling zal zich de komende jaren voortzetten. De MPG berekening geeft aan wat de milieubelasting is van alle materialen (bouwkundig en installatietechnisch) die in uw gebouw worden toegepast.

Met een MPG berekening worden de zogeheten schaduwkosten per m2 BVO berekend en zichtbaar gemaakt. Deze schaduwkosten geven een indicatie van de maatschappelijke kosten voor het bestrijden van de gevolgen (emissies en uitputting) van materiaalgebruik. Hoe lager de score van de MPG-berekening, des te beter voor het milieu. Qbus Duurzaam kan voor u de MPG-berekening opstellen. Dit doen wij op basis van de door u aangeleverde documentatie zoals bestek- en constructietekeningen, de BENG-berekening en een bouwbesluitrapportage.

Qbus Duurzaam kan voor u de MPG-berekening opstellen. Dit doen wij op basis van de door u aangeleverde documentatie zoals bestek- en constructietekeningen, de BENG-berekening en een bouwbesluitrapportage.

Wat kan ik doen om te voldoen aan de eisen?

De MPG-eis behelst op dit moment geen hoge grenswaarde. Tijdens de ontwerpfase van zeer energiezuinige gebouwen vraagt een aspect als materialisatie wel de nodige aandacht. Extra isolatiematerialen en duurzame installaties zoals zonnepanelen, resulteren in een hoge(re) MPG-score. Er worden hierbij immers meer materialen toegepast t.o.v. een traditionele woning.

De ontwikkeling van duurzame woningen en utiliteitsgebouwen zal nu en in de nabije toekomst alleen maar toenemen. Het is dus van belang om vroeg in het ontwerpproces bewust keuzes te maken t.a.v. de materialisatie en installaties. Qbus Duurzaam adviseert u bij de keuze van (milieuvriendelijke) materialen die uiteindelijk leiden tot een acceptabele of goede MPG score.

Wilt u advies?

Neem vrijblijvend contact op met Qbus Duurzaam om u te laten informeren over de mogelijkheden van een MilieuPrestatie-berekening. Wij adviseren en ontzorgen u graag in dit traject.