GPR Gebouw

GPR Gebouw is net zoals een BREEAM-certificering een methode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen.

Het ontwerp of bestaand gebouw wordt door Qbus Duurzaam met deze methode getoetst en beoordeeld aan de hand van 5 modules: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde.

gpr-gebouw-qbus-duurzaam

Met dit instrument wordt de huidige duurzaamheidstatus van een ontwerp of bestaand gebouw bepaald.

Op deze manier kan een opdrachtgever voor een nieuwbouw- of renovatietraject nauwkeurig bepalen welke duurzame maatregelen moeten worden toegepast om aan het gewenste duurzaamheidsniveau te voldoen. Met deze methodiek kan een erkend GPR Gebouw-certificaat worden behaald.

GPR Gebouw Quickscan

Wanneer u snel wilt weten of uw ontwerp voldoet aan een GPR Gebouw -certificaat, dan voeren wij een nulmeting voor u uit. Dan wordt meteen duidelijk wat de GPR Gebouw -status van het ontwerp is en welke maatregelen nodig zijn om het ambitieniveau te halen.

GPR Gebouw begeleiding

Qbus Duurzaam is gecertificeerd GPR Gebouw Expert en is daarmee gekwalificeerd om u tijdens een nieuwbouw of renovatieproces te begeleiden en te adviseren, en u de gewenste GPR ambitie of certificaat voor uw gebouw toe te kennen.

Vanaf het ontwerp- tot en met de oplevering zorgen wij ervoor dat de gewenste GPR Gebouw ambitie wordt behaald. Wij ondersteunen het ontwerpteam bij het opmaken en vormgeven van de bewijslast die daarvoor nodig is. Dat werkt efficiënt en tijdbesparend.

Toepasbaarheid en voordelen

Het biedt voordelen GPR Gebouw in een zo vroeg mogelijk stadium toe te passen. Dat geeft de mogelijkheid meerdere scenario’s naast elkaar te leggen en de juiste balans te vinden tussen budget, kwaliteit en niveau van duurzaamheid voor zowel het gebouwontwerp als het toekomstig onderhoudsbeleid.

Qbus Duurzaam geeft met behulp van GPR Gebouw een beoordeling over het gebouwontwerp om zo uw duurzaamheidbeleid en ambitie te optimaliseren.
GPR Gebouw is onder andere toepasbaar voor woningen, kantoren, scholen, bedrijfsgebouwen (industrie), retail-/winkelpanden, zwembaden, sportaccommodaties en bijeenkomstgebouwen (MFA’s).

GPR Gebouw kan bijvoorbeeld toegepast worden bij gemeentelijke objecten en binnen de woningportefeuille van corporaties. Dit kunnen scholen, gymzalen, brandweerkazernes en culturele centra zijn.

Daarnaast is dit label op een heldere manier te vertalen naar woningbezitters en organisaties. Voor ontwikkelaars, gemeenten en corporaties uiterst belangrijk omdat je zo meer draagvlak creëert en de mogelijkheid hebt om duurzaamheid actief uit te dragen.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met Qbus Duurzaam om u te laten informeren over de mogelijkheden van GPR Gebouw. Wij adviseren en ontzorgen u graag in dit traject.