Energielabel Utiliteit

Qbus Duurzaam: ook voor het juiste energielabel Utiliteit.

Of u nou aannemer, architect, ontwikkelaar of belegger bent: in alle gevallen krijgt u te maken met het verplichte energielabel waar (bijna) elk gebouw over moet beschikken. Zoals u weet, is het hele systeem rond de uitgifte van energielabels dit jaar behoorlijk op de schop gegaan. Een verandering die bij u waarschijnlijk veel vragen oproept, maar waar wij u als geen ander bij kunnen helpen.

energielabel

Het energielabel is een expertise binnen ons bureau en ligt in het verlengde van ons werk: bedrijven adviseren over de verbetering van hun energieprestatie. Daardoor kennen we de weg in elk gebouw en weten we precies wat er moet gebeuren om het energieverbruik te reduceren.

Bij ons is de route naar het definitieve energielabel een vlot en efficiënt traject. We richten ons daarbij zowel op de nieuwbouw als de bestaande utiliteitsbouw (kantoren, zorgcomplexen, bedrijfsgebouwen, etc.).

Wij zijn gespecialiseerd in het afgeven van het definitieve energielabel, maken de BENG berekening en inspecteren op locatie.

Wat is er veranderd?

Sinds 1 januari 2021 mag een energielabel alleen worden aangevraagd op basis van een nieuwe rekenmethode, de NTA 8800. Om de energieprestatie te berekenen wordt een zogenaamde BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen) berekening opgesteld. Dit vormt de nieuwe energieprestatienorm in Nederland voor de gebouwde omgeving. Een verandering die gevolgen heeft voor de hele bouwkolom.

Waarom NTA 8800?

Deze nieuwe rekenmethode sluit beter aan bij de huidige praktijk en is ook een universele methode: er is nu één methodiek die toepasbaar is op elk gebouw. Voorheen werd gebruik gemaakt van de NEN7120-methode (EPC) om de energieprestatie te bepalen. Deze methode bleek minder geschikt om inzicht te krijgen in de manier waarop een energieprestatie werd behaald. Met de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 wordt de energieprestatie van een gebouw veel gedetailleerder inzichtelijk gemaakt.

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per mper jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.


De verplichting geldt niet als:

 • De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
 • De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m is;
 • Het gaat om monumenten als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening;
 • Het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
 • Het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;
 • Het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
 • De maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

 

Voor extra uitleg over het energielabel C, verwijzen wij u naar de site van de rijksdienst voor ondernemend Nederland.

Zo werken wij

Zowel bij nieuwbouw als bestaande bouw maken wij de BENG-berekening en inspecteren op locatie. We zorgen ervoor dat belangrijke informatie die bepalend is voor het energielabel wordt vastgelegd in het opleverdossier. Meestal wordt er nog aanvullende informatie aangeleverd, waaronder foto’s en kwaliteitsverklaringen. Het nieuwe energielabel wordt bepaald door het opleverdossier en de BENG-berekening naast elkaar te leggen. Na oplevering wordt de berekening nogmaals getoetst en het label definitief geregistreerd.

Onze werkwijze in de bestaande bouw is vergelijkbaar, waarbij we ons logischerwijs meer richten op het verzamelen van informatie over de constructie en materialisatie van het gebouw in het verleden.

U heeft energielabel D, E, F of G?

Om uw pand te verbeteren naar minimaal energielabel C dienen er bouwkundige en/of installatietechnische maatregelen te worden genomen. Het kan zijn dat al met een eenvoudige ingreep energielabel C wordt behaald. Dit is afhankelijk van de (technische) status en mogelijkheden van uw pand.

Check het energielabel
Het energielabel kan variëren tussen A t/m G. U kunt het huidig energielabel checken op de website EP-online.

energielabel

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met Qbus Duurzaam om u te laten informeren over de verplichtingen en mogelijkheden van het energielabel. Wij adviseren en helpen u graag in dit traject.

Deskundig en ’Up to date’

Als organisatie hebben wij gecertificeerde vakbekwame EP-adviseurs in ons team, die regelmatig worden bijgeschoold. Alleen zo blijf je op de hoogte in een vakgebied waar nieuwe ontwikkelingen aan de orde van de dag zijn. Schakel ons in: dan weet u zeker dat de controles professioneel en efficiënt worden uitgevoerd.

gpr-gebouw-qbus-duurzaam

Veel gestelde vragen

Wanneer heb ik een energielabel nodig voor mijn utiliteitsgebouw?

Een energielabel is verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering in de Utiliteitsbouw, zoals kantoorgebouwen, gezondheidsgebouwen en overheidsgebouwen.

Wanneer is energielabel C verplicht?

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor waarbij:

 • De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) 50% of groter is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw
 • De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daar in het gebouw 100 m2 of meer is minimaal energielabel C hebben. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken.

Wat zijn de kosten voor een energielabel?

De kosten van het nieuwe energielabel zijn afhankelijk van het gebruiksoppervlakte en de aanwezige documentatie.

Wat is het oplevertermijn van een energielabel?

Qbus streeft naar een oplevertermijn van maximaal 2 weken, van opname tot afgifte.

Welke bewijslast is er nodig voor de EP adviseur?

Na uw aanvraag zenden wij het overzicht van de documenten die nodig zijn voor de opmaak van het energielabel naar u toe.

Wat is het proces voor een energielabel bij oplevering van een gebouw?

 1. Afspraak voor een opname van het bedrijfspand op locatie
 2. Vaststellen van het energielabel. Na het verzamelen van alle gegevens verwerken we deze in onze software. Deze berekent de hoogte van het energielabel.
 3. Registratie energielabel bij RVO.