Energieadvies en duurzaamheidsonderzoeken

Qbus Duurzaam adviseert en begeleidt bedrijven en non-profitorganisaties bij het verduurzamen van hun gebouwen en processen.

Bij processen moet u denken aan de maak-industrie waar bijvoorbeeld een machinepark de core business van het bedrijf vormt.

energieadvies-en-duurzaamheidsonderzoeken

Qbus Duurzaam heeft een eigen tool ontwikkeld om energiebesparings- en duurzaamheidsmaatregelen inzichtelijk te maken. Hiermee wordt per maatregel de investering, terugverdientijd, rendement (ROI) en CO2 reductie berekend. In dit onderzoek wordt niet puur naar energiereductie gekeken, maar zijn thema’s zoals comfort en het optimaliseren van het leef- en werkklimaat net zo belangrijk. Met het bepalen van de verschillende maatregelen kan een toekomstig stappenplan worden opgesteld. Met dit stappenplan kan gefaseerd naar een duurzame situatie worden toegewerkt. Toekomstige investeringen kunnen worden gebudgetteerd om op het juiste moment de juiste maatregel uit te voeren.

Bij dit advies wordt tegelijkertijd het toekomstig energielabel bepaald, zodat u alvast rekening kunt houden met een minimaal energielabel C in 2023 en A in 2030. Wij houden uiteraard rekening met de (dynamische) wetgeving en verplichtingen van de overheid, zodat u zich daar geen zorgen over hoeft te maken.

Wilt u advies?

Neem vrijblijvend contact op met Qbus Duurzaam om u te laten informeren over de mogelijkheden van een energieadvies en duurzaamheidsonderzoek. Wij adviseren en ontzorgen u graag in dit traject.