BREEAM

BREEAM (Breeam-NL) is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen.

Een gebouwontwerp of een bestaand gebouw wordt beoordeeld aan de hand van 9 categorieën: Management, Gezondheid, Energie, Transport, Water, Materialen, Afval, Landgebruik & Ecologie en Vervuiling. Als totaalscore krijgt een gebouw 1 tot 5 sterren (Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding).

BREEAM Quickscan

Wanneer u snel wilt weten of uw ontwerp voldoet aan een BREEAM-certificering, dan voeren wij een nulmeting voor u uit.

Dan wordt duidelijk wat de BREEAM-status is van het ontwerp en welke maatregelen nodig zijn om het ambitieniveau te halen.

BREEAM begeleiding

Qbus Duurzaam is BREEAM-Expert en is gecertificeerd door de Dutch Green Building Council (DGBC). Daarmee zijn we gekwalificeerd om u tijdens een nieuwbouw of renovatieproces te begeleiden en te adviseren, en u een BREEAM -certificaat voor uw gebouw toe te kennen.

Vanaf het ontwerp tot en met de oplevering van uw gebouw begeleiden wij u naar de gewenste BREEAM -certificering. Wij ondersteunen het ontwerpteam bij het opmaken en vormgeven van de bewijslast die daarvoor nodig is. Dat werkt efficiënt en tijdbesparend.

Toepasbaarheid en voordelen

Het biedt voordelen de BREEAM-methode in een zo vroeg mogelijk stadium toe te passen. Dat geeft de mogelijkheid meerdere scenario’s naast elkaar te leggen en de juiste balans te vinden tussen budget, kwaliteit en niveau van duurzaamheid voor zowel het gebouwontwerp als het toekomstig onderhoudsbeleid.

Het voordeel van BREEAM t.o.v. andere duurzaamheidskeurmerken is dat het internationaal wordt erkend en daardoor veelvuldig wordt toegepast. Voornamelijk in de commerciële markt, waarmee bedrijven en internationale opererende organisaties worden bedoeld. Het BREEAM-certificaat is een absolute meerwaarde voor een groen bedrijfsimago en geeft erkenning aan het gebouw. Het certificaat is toepasbaar op een breed scala aan bedrijven. Denk hierbij aan kantoren, retail-/ winkelpanden, bedrijfsgebouwen (industrie), distributiecentra, zwembaden, sportaccommodaties en bijeenkomstgebouwen (MFA’s). En ook niet onbelangrijk: een BREEAM-certificaat heeft fiscale voordelen.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op over de mogelijkheden van een BREEAM-certificering. Wij adviseren u graag in dit traject en helpen u graag verder.